Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Bent Svensson
    Foto: Bent Svensson

Kendetegn

: Længde: 9-10 mm. Kroppen er brunlig. Følehornene og benene er overvejende blege, med små og uregelmæssige mørke pletter. Følehornenes yderste led, en ring nær spidsen af 1. led samt lårenes spidsparti er sorte.

Kroppen er aflang med meget lange og slanke ben og følehorn. 1. følehornsled er stærkt forlænget. Pronotum har en skarp længdekøl på midten. Membranen har 5 ribber, som tildels er gaffelgrenede ved roden.

For forklaring af nogle af de anvendte fagord, se her: miridae.dk/udseende

Steffensurttæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk. Ved første øjekast kan den dog måske minde lidt om Stor Styltetæge (Neides tipularius), som er ca. lige så lang, men den har meget slankere krop, tornformet hoved fortil og noget anderledes farvetegning. Se artsfakta her: www.naturbasen.dk...stor-styltetaege

Udbredelse

: Sjælden i den nordlige del af landet, men derudover ret almindelig i løvskovsegne.
Steffensurttæge - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Steffensurttæge baseret på Naturbasens observationer:
Steffensurttæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Steffensurttæge - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på Dunet Steffensurt. Det voksne dyr overvintrer. Parringen finder sted om forsommeren og den nye generation er fuldt forvandlet omkring august.

Levested

: Primært løvskov
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jensen-Haarup, A.C. 1912. Tæger. Danmarks Fauna, bd. 12.

www.britishbugs.org.uk...metatropis_rufescens

De senest indberettede arter i Naturbasen: