Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mona Ammitzbøll Rasmussen
    Foto: Mona Ammitzbøll Rasmussen
  • Fotograf: Mona Ammitzbøll Rasmussen
    Foto: Mona Ammitzbøll Rasmussen
  • Fotograf: Mona Ammitzbøll Rasmussen
    Foto: Mona Ammitzbøll Rasmussen

Kendetegn

: Imago er dyb sort, uden metalskær, men med kraftig punktering. Længde 7-11 mm. Nymfen er sort med delvis rødlig bagkrop.
Stor Tornben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mona Ammitzbøll Rasmussen

Variation

: Den varierer en del i størrelse.

Forveksling

: Den kan især forveksles Mørk tornben, som dog i reglen er noget mindre og har en svag bronceglans, og også værtsplanten er normalt forskellig. Evt. med Toplettet tornben, idet pletterne hos visse eksemplarer er utydelige eller mangler, den har dog altid en lys siderand.

Udbredelse

: Den blev førhen anset for sjælden, men har tilsyneladende bredt sig meget i de senere årtier. Den er dog ikke helt almindelig og især i de sydvestlige landsdele er den stadig sjælden.
Stor Tornben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Tornben baseret på Naturbasens observationer:
Stor Tornben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Tornben - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever især på Oksetunge og River, og kun lejlighedsvis på andre rubladede. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne biotoper, hvor værtsplanten vokser, især langs vore strande og på kalkholdig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: