Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Kendetegn

: En relativt stor blomstertæge, der som voksen måler 6,5-8 mm. Oversiden er grågrøn med med karakteristiske røde tegninger på dækvingerne. Scutellum er gulligt, ofte med en mørk midtlinje.

Benene og følehornene er normalt overvejende rødlige.

Rølliketæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Hovedet og pronotum kan have mere eller mindre tydelig sort eller rød tegning.

Forveksling

: En meget karakteristisk blomstertæge, som på trods af en del variation i farvetegningen, altid kan kendes på dækvingernes røde pletter.

Udbredelse

: Den er udbredt i hele landet, særligt i de mere sandede egne.
Rølliketæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Rølliketæge baseret på Naturbasens observationer:
Rølliketæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rølliketæge - månedlig fordeling

Biologi

: De foretrukne værtsplanter er Hvid Okseøje samt arter af Røllike, men den kan også findes på mange andre planter, primært i Kurvblomstfamilien.

Den overvintrer som æg og har en generation om året. Føden består af plantesaft, som dyret suger op med sin sugesnabel.

Levested

: Urterige overdrev, enge, grusgrave og lignende. Ofte på sandet jord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

Gaun, S. Blomstertæger. Danmarks Fauna. Bd. 81. 1974.

miridae.dk:

miridae.dk/calocoris_roseomaculatus

De senest indberettede arter i Naturbasen: