Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Kåre Würtz  Sørensen
    Foto: Kåre Würtz Sørensen

Kendetegn

: Imago grundfarve er grønlig. Dækvinger, pronotum og scutellum er dog delvis røde. Pronotums siderande er svagt fremstående. Længde 9-12 mm. Nymfen er grønlig med midtstillede røde pletter på bagkroppen.
Pileløvtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birgit Knudsen

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Almindelig løvtæge, som dog i reglen er mere udstrakt rødlig og har noget svagere, mørke tegninger på den yderste, gennemsigtige del af dækvingerne (membranen). Sikker bestemmelse kan dog kun foretages af hannerne, idet hannen hos Pileløvtæge har en kraftig tand på sidste bagkropsled, som mangler hos Alm. løvtæge, se nærmere hos Trolle (1984). Desuden evt. med Slank enebærtæge, som dog har et mere langstrakt pronotum og første antenneled meget kortere, idet det kun når en smule ud over hovedets forkant. Evt. med Stor løvtæge, som dog er betydeligt større og har tornagtigt fremstående siderande på pronotum.

Udbredelse

: Den er ret sjælden og meget lokal. Arten blev først beskrevet i 1934 og her i landet først konstateret på Bornholm i 1983. Den har dog antagelig været her længe og har blot været overset. Den er også sjælden i vore nabolande, hvor den har en nordlig udbredelse, således er den ikke kendt fra landene syd for Østersøen.
Pileløvtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Pileløvtæge baseret på Naturbasens observationer:
Pileløvtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pileløvtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den lever udelukkende på Femhannet pil. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes især i moser, hvor der vokser Femhannet pil.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Trolle, L., 1984: Elasmostethus brevis Lindberg 1934 – en ny dansk bredtæge. Ent. Meddr. 51: 127-128.

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: