Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel

Kendetegn

: Imago er olivenfarvet til rødbrun med kraftig punktering. Længde 6-9 mm. Nymfen er lysegrøn med et netværk af mørkere tegninger.
Almindelig Birketæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Lütken

Variation

: Den varierer en del. Hannerne i reglen olivenfarvede, mens hunnerne er mere rødbrune.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Tandet birketæge, som dog har en noget kraftigere punktering, især på undersiden, endvidere har den en lille tand forrest på pronotum, lige ved halsudskæringen, se nærmere under denne art.

Udbredelse

: De er udbredt og almindelig i de fleste egne. Ofte i stort antal, hvor den forekommer.
Almindelig Birketæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Birketæge baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Birketæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Birketæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den lever overvejende på Birk, af og til på El eller andre løvtræer. Den har yngelpleje, idet hunnen beskytter æg og mindre nymfer. Også de større og mere mobile nymfer har længe en social adfærd, hvor de følges i deres færd på værtsplanten. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes omtren alle vegne på soleksponerede birketræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: