Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Claus Grahndin
  Foto: Claus Grahndin
 • Fotograf: Elisabeth Siegel
  Foto: Elisabeth Siegel
 • Fotograf: Belinda Andersen
  Foto: Belinda Andersen

Kendetegn

: Længde: 4,0-4,7 mm.

En ret kraftigt bygget blomstertæge, som på oversiden er blank med tydelig punktur. Oversiden kan variere fra at være næsten sort til rødbrun eller lysebrun. Benenes grundfarve er altid lys, på lårene med mørke pletter mod spidsen. Skinnebenene har mørke pletter og mere eller mindre afbrudte mørke længdestriber.

Fyrreblomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Se fotos af de forskellige farvevarianter her: miridae.dk/camptozygum_aequale

Forveksling

: Pga. variationen i farven kan flere arter overfladisk ligne, men disse har anderledes tegninger på benene. På værtsplanten fyr vil Alloeotomus gothicus og germanicus være de eneste nævneværdige forvekslingsmuligheder. Disse kan yderligere adskilles ved at have smallere hoved og generelt anderledes kropsform.

Fotooversigter over Danmarks blomstertæger:

miridae.dk/imagines

www.naturbasen.dk...blomstertaeger

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig i hele Danmark.
Fyrreblomstertæge    - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det voksne dyr ses fra sidst i juni til midten af september.

Tidsmæssig fordeling

af Fyrreblomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Fyrreblomstertæge    - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fyrreblomstertæge    - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet fyr, både skovfyr og bjergfyr. Dog er den i sjældne tilfælde også fundet på gran eller andre nåletræer. Den lever af dyrisk føde og planteføde.

Arten har en årlig generation og overvintrer som æg.

Levested

: Soleksponerede lokaliteter med tilstedeværelse af værtsplanterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

Gaun, S. Blomstertæger. Danmarks Fauna. Bd. 81. 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: