Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Flemming Bornholdt
    Foto: Flemming Bornholdt
  • Fotograf: Flemming Bornholdt
    Foto: Flemming Bornholdt
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Kendetegn

: Imago er overvejende brun. Pronotums siderande er tornagtigt fremstående. De kraftige ben og en plet bagest på scutellum er orangefarvede. Længde 10- 13 mm. Nymfen er brunlig, svagt metalglinsende og benene mørke, med en lys ring.
Torntæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Bloch

Variation

: Den brune farve kan variere noget.

Forveksling

: Tornene på pronotum gør den meget karakteristisk, men den kan muligvis forveksles med den langt sjældnere Kustodetæge, hvis siderande på pronotum dog ikke er nær så fremstående og spidse.

Udbredelse

: Den er ret udbredt, men temmelig lokal, idet den som regel mangler flyveevne og derfor er meget stedbunden.
Torntæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Store nymfer ses midt på sommeren. Imago træffes kun fra høj- og sensommeren til ud på efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Torntæge baseret på Naturbasens observationer:
Torntæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Torntæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer i ægstadiet. Imago lever fra slutningen af juni til ind i november og parrer sig i løbet af sensommeren. Den er rovlevende og udsuger larver og mindre insekter, især på buske og lavere vegetation. Nymferne jager ofte i flok og er derfor i stand til at overmande selv ret store sommerfuglelarver. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes i moser, krat og skovlysninger, ofte på temmelig fugtige biotoper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: