Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Mads Meilandt Sørensen
    Foto: Mads Meilandt Sørensen
  • Fotograf: Mikael Overgaard
    Foto: Mikael Overgaard

Kendetegn

: Imago er overvejende lysebrun (han) eller lysegrøn (hun). Bagkroppen med rød-sort midterstribe. Længde 6-10 mm. Nymfen er grågrønlig og kraftigt behåret.
Lille Stråtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Belinda Andersen

Variation

: Farven kan variere meget. Som ovenfor nævnt er hannen normalt lysebrun, men kan dog være grøn. Hunnen er generelt større og bredere end hannen. Arten er normalt kortvinget, men der findes af og til fuldvingede eksemplarer, i visse populationer er de endda ret hyppige.

Forveksling

: Den kan overfladisk minde om visse græstæger, men har dog kraftigere ben og antenner end disse.

Udbredelse

: Den er udbredt og ret almindelig i de fleste egne, dog mere lokal og muligvis i nogen tilbagegang på Øerne. Da den i reglen er uvinget, er den temmelig stedbunden og spreder sig ikke så let.
Lille Stråtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago kun i høj- og sensommeren, større nymfer tidligt på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Stråtæge baseret på Naturbasens observationer:
Lille Stråtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Stråtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer i ægstadiet. Imago forekommer fra slutningen af juni til ind i oktober og parrer sig i løbet af sensommeren. Den kan leve på mange forskellige græsarter. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes i lysåbent terræn, både på meget tørre og mere fugtige biotoper, som strandenge, klitter, heder, overdrev, skovenge og moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: