Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Bidstrup
  Foto: Ole Bidstrup
 • Fotograf: Brian Willum Petersen
  Foto: Brian Willum Petersen
 • Fotograf: Ole Bidstrup
  Foto: Ole Bidstrup

Kendetegn

: Længde: 3,1-4,5 mm.

Kroppen er overvejende sort eller sortbrun, med lidt lysere partier på blandt andet scutellums spids og coriums bagrand. Cuneus er mere eller mindre rødlig, ofte med en mørk, diffus plet på midten. Oversiden har pletvis ordnet lys og gylden behåring. Følehornenes første 2 led er overvejende rødgule, 1. led ofte mørkt ved roden, 2. led ofte mørkt ved spidsen. 3. og 4. led er normalt helt mørke. Benene kan variere fra at være overvejende rødgule med små mørke pletter, til overvejende mørke med kun mindre rødgule partier.

Kroppen er bred, (halv-)dækvingerne er fra coriums bagrand tydeligt skråt nedfaldende. Oversiden er ret kraftigt og tæt punkteret. 2. følehornsled er tykkere mod spidsen.

For forklaring af nogle af de anvendte fagord, se her: miridae.dk/udseende

Kompakt Blomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk. Her nævnes dog 3 arter, som ved første øjekast og/eller ringe forstørrelse kan ligne lidt. De har alle mere eller mindre ensfarvet gylden behåring på oversiden som ikke er pletvist fordelt.

Criocoris crassicornis (artsbeskrivelse: www.naturbasen.dk...criocoris-crassicornis ) har sorte lår med lys spids, mens skinnebenene er helt lyse. Desuden er følehornene meget længere. Lever på arter af snerre

Polymerus nigrita (artsfakta: www.naturbasen.dk...polymerus-nigrita ) har længere og helt sorte følehorn samt anderledes farvede ben. Lever primært på burre-snerre, men kan også findes på andre arter af snerre.

Hypseloecus visci (artsfakta: www.naturbasen.dk...hypseloecus-visci ) har blandt andet meget bredere hoved. Lever på mistelten og bør alene af denne grund ikke kunne forveksles.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i det meste af landet.
Kompakt Blomstertæge   - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Voksne dyr kan ses når de kommer frem fra overvintringen omkring april, men den er mest talrig juli-september, hvor den nye generation er fuldt forvandlet.

Tidsmæssig fordeling

af Kompakt Blomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Kompakt Blomstertæge   - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kompakt Blomstertæge   - månedlig fordeling

Biologi

: Lever primært på Snerre, især Hvid Snerre og Gul Snerre, hvor føden består af plantesaft. Den har en årlig generation. Overvintringen finder sted i mos, førne eller på nåletræer.

Levested

: Findes især på tørre og sandede lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

Gaun, S. Blomstertæger. Danmarks Fauna. Bd. 81. 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: