Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Karin Gutfelt
    Foto: Karin Gutfelt
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen

Kendetegn

: Imago er mørkt gråbrun eller olivenfarvet, ofte med en lysegul midterstribe og lysere på spidsen af scutellum. Pronotums siderande er svagt fremstående. Benene er meget kraftige og mørke, med en lys ring. Bagkropsranden med sort-gul tegning. Længde 7-10 mm. Nymfen er gråbrun.
Mosebredtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Variation

: Farven og størrelsen varierer en del.

Forveksling

: Den kan næppe forveksles med andre bredtæger.

Udbredelse

: Den er ikke almindelig og meget lokal, dog er den udbredt i Jylland, mens den kun findes ganske få steder på øerne. I takt med opdyrkningen og tilgroningen af heder og moser er denne art givetvis gået meget tilbage.
Mosebredtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Mosebredtæge baseret på Naturbasens observationer:
Mosebredtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mosebredtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den er rovlevende og udsuger larver og mindre insekter, især på Lyng, Birk og Pil, hvor den især er knyttet bladbiller af slægten Lochmaea, bl.a. Lyngbladbille. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på fugtige heder og i næringsfattige moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: