Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Bringsøe
    Foto: Henrik Bringsøe
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Philip Hahn-Petersen
    Foto: Philip Hahn-Petersen

Kendetegn

: Imago er overvejende mørk gråbrun. Antenner og ben er delvis lysere. Bagkroppen under dækvingerne er orangerød, hvilket ses, når den flyver, hvad den gerne gør i varmt vejr. Også bagkropsranden har ofte lyse eller orange tegninger. Længde 10-12 mm. Nymfen ligner en skovmyre (mimicry), både i form og bevægelser.
Hvepsetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Valeur

Variation

: Farven kan variere en del, fra gråbrun til næsten sort.

Forveksling

: Den kan næppe forveksles med andre danske tæger.

Udbredelse

: Den er udbredt og ikke sjælden, dog mere lokal og muligvis i nogen tilbagegang på Øerne. Dens forekomst er i reglen tegn på en god naturlokalitet.
Hvepsetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Hvepsetæge baseret på Naturbasens observationer:
Hvepsetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvepsetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den lever vistnok overvejende på ærteblomster, som Kløver og Gyvel. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på varmeprægede, lysåbne og tørre biotoper, som strandenge, klitter, heder, råstofgrave og ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: