Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Søren Tolsgaard
    Foto: Søren Tolsgaard

Kendetegn

: Imago er overvejende brun. Antenner mørkere med kraftige børster. Også pronotums siderande og baglårene er beklædt med kraftige børster og torne. Længde 7-9 mm. Nymfen er lidt lysere brunlig.

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Langtornet randtæge, som dog har noget grovere børster og torne på antenner og pronotum, samt to lange torne på hvert baglår, hvor scabricornis kun har én. Evt. med Glat randtæge som dog har spinklere antenner uden børster.

Udbredelse

: Den er udbredt i de magre egne af Jylland, men meget lokal, og ikke fundet i de øvrige landsdele. Arten må anses for noget sårbar, da mange af de kendte lokaliteter er ved at gro til.
Fintornet Randtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt kun aktiv om sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Fintornet Randtæge baseret på Naturbasens observationer:
Fintornet Randtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fintornet Randtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever under lavtvoksende ærteplanter som Harekløver og Sneglebælg. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne, gerne delvis vegetationsløse biotoper. Især i ikke for tilgroet klit og hede, på ruderater og i råstofgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: