Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: Længde: 2,9-3,8 mm.

Oversiden er sort med smalt hvidgul bagrand på corium og cuneus. Oversiden har gylden og jævnt fordelt behåring. Lårene er sorte, deres spidser samt skinnebenene er hvidgule, sidstnævntes yderste spids er dog mørkere. Følehornene er hos hannen sorte, hos hunnen gullige med lidt mørkere spids.

Kroppen er hos hannen ret smal og langstrakt, hos hunnen bredere og mere oval. Følehornene er ret lange, hos hannen med fortykket 2. led. Baglårene er ret kraftige. Skinnebenene har lange sorte torne.

For forklaring af nogle af de anvendte fagord, se her: miridae.dk/udseende

Lysbenet Blomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Werner Meng

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk. Dog kan slidte hunner (dvs. med manglende behåring) minde om den langvingede form af Kløvertæge (Halticus apterus), som har lignende farvetegning. Hos denne er hovedet dog væsentligt bredere i forhold til pronotum, 1. følehornsled er længere og oversiden er helt sort. Den kan træffes på Snerre. Artsfakta: www.naturbasen.dk...kloevertaege

Se evt. også Charagochilus gyllenhalii, som også findes på Snerre - denne ser dog væsentligt anderledes ud med blandt andet anderledes behåring og mindre kontrastrig bentegning. Artsbeskrivelse: www.naturbasen.dk/art?id=7390

Nogle Psallus-arter kan minde lidt om i farvetegningen, men de kan blandt andet kendes på at skinnebenenes torne udgår fra sorte pletter. Disse arter lever i øvrigt på løvtræer, og findes derfor normalt ikke samme steder som Criocoris crassicornis.

Fotooversigter over Danmarks blomstertæger:

www.naturbasen.dk...blomstertaeger

miridae.dk/imagines

Udbredelse

: Arten kan findes hist og her i det meste af landet,
Lysbenet Blomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Voksne dyr kan ses fra starten af juli til midten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Lysbenet Blomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Lysbenet Blomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lysbenet Blomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den findes på Snerre, især Hvid Snerre. Her lever den af planteføde, muligvis suppleret med dyrisk føde.

Arten har en generation om året og overvintrer som æg.

Levested

: Overdrev, vejkanter mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

Gaun, S. Blomstertæger. Danmarks Fauna. Bd. 81. 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: