Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karin Gutfelt
    Foto: Karin Gutfelt
  • Fotograf: Leif H.  Sørensen
    Foto: Leif H. Sørensen
  • Fotograf: Belinda Andersen
    Foto: Belinda Andersen

Kendetegn

: Det er en ret stor, brun bladlus, med ret lange bagben. Den har flade rygrør i mørke cirkler, og lyse ben med et mørkt felt på låret.
Egegrenbladlus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karin Gutfelt

Forveksling

: Kan især forveksles med Bøgegrenbladlus, Lachnus pallipes. Det er usikkert om det i virkeligheden er samme art, da de kun kan skelnes på fødepræferencen.

Udbredelse

: Udbredt over det meste af landet, hvor opvækst af egetræer forekommer.
Egegrenbladlus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Æggene overvintrer og kan ses som belægninger af mørke, glinsende aflange æg på 2 årige grene af eg. Til marts klækker de, og imago kan ses til hen i november, hvor æggene lægges.

Tidsmæssig fordeling

af Egegrenbladlus baseret på Naturbasens observationer:
Egegrenbladlus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Egegrenbladlus - månedlig fordeling

Biologi

: De lever på unge grene af eg. Når efteråret presser på i oktober fødes der hanner, der får vinger, og parrer sig med hunnerne, der så begynder at lægge æg, i stedet for at føde kloner. Disse æg er næsten 1/3 så lange som dem selv, og de bliver lagt meget tæt, i fællesskab, på unge grene, op til 500 i en klynge. De er næsten altid nurset af skovmyrer som høster honningdug.

Levested

: Unge egegrene, 1- 2 år gamle. Ses undertiden på Ægte kastanie.

Trusler

: Dødeligheden er dog ret høj for disse æg. Især Toplettet mariehøne har dem på favoritlisten, og mange fugle spiser af dem om vinteren. Men ca 30% overlever og bliver til nye lus i marts.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
DF 88, Ole E Heie
influentialpoints.com/Gallery/Lachnus_roboris_variegated_oak_aphid.htm
bladmineerders.nl/parasites/animalia/arthropoda/insecta/hemiptera/sternorrhyncha/aphidoidea/aphididae/lachninae/lachnini/lachnus/lachnus-roboris/

De senest indberettede arter i Naturbasen: