Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard
  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard

Kendetegn

: Længde: 5,9-7,7 mm. Oversiden er sort eller sortbrun med nedliggende gyldne hår. Cuneus har på midten en lys tværplet.

2. følehornsled er overvejende rødbrunt eller gulbrunt, mod spidsen kølleformet fortykket og her sort. 3. følehornsled er hvidt ved roden. Benene er rødlige.

Rødbenet Blomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Werner Meng

Forveksling

: En ret karakteristisk blomstertæge. Closterotomus fulvomaculatus (artsbeskrivelse: www.naturbasen.dk...closterotomus-fulvomaculatus ) kan ligne ved første øjekast, men den er normalt lysere farvet på oversiden. Derudover er 2. følehornsled ikke synligt fortykket mod spidsen og 3. følehornsled er ikke lige så udpræget lyst farvet ved roden.

Udbredelse

: Ret udbredt i den østlige del af Jylland. Uden for dette område er den manglende eller meget sjælden.
Rødbenet Blomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-august

Tidsmæssig fordeling

af Rødbenet Blomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Rødbenet Blomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbenet Blomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den findes på forskellige arter af træer og buske. Den lever af vegetabilsk føde, sandsynligvis suppleret med dyrisk føde.

Den har en generation om året og overvintrer som æg.

Levested

: Skovbryn, skovlysninger, haver mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

miridae.dk:

miridae.dk/closterotomus_biclavatus

De senest indberettede arter i Naturbasen: