Se alle 

 Billede

  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Kendetegn

: Længde: 5,8-7,1 mm.

Oversiden er orangebrun til sortbrun med nedliggende lyse hår. Hvert øje har ved inderranden en lys plet. Pronotum har ofte 2 mørke pletter. Cuneus er hvidgul til orange med sort forrand og sort spids. Benene og følehornene er overvejende rødgule, førstnævnte med mørkere pletter, især på baglårene. Normalt er følehornenes 2. led mørkt mod spidsen mens 3. led er overvejende mørkt med lysere rod. 4. led er helt mørkt. Hunnen er lysere end hannen.

2. følehornsled er ikke synligt fortykket mod spidsen. 3. følehornsled er tyndere end 2. led

For forklaring af nogle af de anvendte fagord, se her: miridae.dk/udseende

Closterotomus fulvomaculatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Den mest lignende art er Closterotomus biclavatus (artsbeskrivelse: www.naturbasen.dk...closterotomus-biclavatus ). Den adskilles dog let ved at 2. følehornsled er tydeligt fortykket mod spidsen. Derudover mangler den pletten ved øjnenes inderrand og er normalt mørkere. Den har aldrig pletter på pronotum.

Adelphocoris ticinensis (artsfakta: www.naturbasen.dk...adelphocoris-ticinensis ) kan ligne lidt, men hos denne er cuneus og følehornene helt lyse. Derudover er den normalt mere rødlig.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i hele landet.
Closterotomus fulvomaculatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det voksne dyr kan ses fra midten af juni til midten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Closterotomus fulvomaculatus baseret på Naturbasens observationer:
Closterotomus fulvomaculatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Closterotomus fulvomaculatus - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på forskellige arter af træer og buske, især på arter af pil. Den lever af planteføde og dyrisk føde.

Arten har en generation om året og overvintrer som æg.

Levested

: Især i urterige moser og kær med pilekrat, men kan også findes i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

Gaun, S. Blomstertæger. Danmarks Fauna. Bd. 81. 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: