Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Kendetegn

: En aflang blomstertæge på 3,9 - 4,7 mm.

Oversiden har en karakterisisk kombination af røde, gule og brune tegninger. Corium (den ydre del af dækvingerne) er næsten gennemsigtig. Membranen er lysegrå med røde årer. Benene er overvejende bleggule, ofte med rødlige baglårsspidser. Følehornene er overvejende sorte med lysere rod.

Jomfrublomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Werner Meng

Forveksling

: Tupiocoris rhododendri har lignende kropsform, men adskilles let ved at have sort scutellum og ved at mangle rødlig farvetegning.

Cyllecoris histrionius har også lignende kropsform, men væsentligt anderledes farvetegning. Desuden er den større.

Udbredelse

: Den er udbredt og almindelig i hele landet.
Jomfrublomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Jomfrublomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Jomfrublomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Jomfrublomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den foretrækker ask, men kan også findes på mange andre løvtræer samt i buske, heriblandt rhododendron. Den overvintrer som æg og har en generation om året. Den formerer sig partenogenetisk og der forekommer ikke hanner af arten i Danmark samt det meste af Europa. Føden består af smådyr.

Levested

: Skovbryn, skovlysninger og lignende. Kan også findes i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

miridae.dk:

miridae.dk/campyloneura_virgula

De senest indberettede arter i Naturbasen: