Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen
  • Fotograf: Pernille  Eriksen
    Foto: Pernille Eriksen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Kendetegn

: Blodcikaden er en af vore største og mest karakteristiske cikadearter herhjemme. Den kan blive 8-10,5 mm lang.

Den er karakteristisk ved, at forvingerne har skarpe overgange fra rød til sort, hvoraf sort er den umiddelbart mest dominerende.

Blodcikade
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Lillethorup

Variation

: Arten varierer ikke det store. Det er i alt fald ikke variationer der volder evt. bestemmelser problemer. Dog kan den røde farve hos nogle individer have trang til at være mere orange.

Forveksling

: Der er på dette tidspunkt ikke nogle umiddelbare danske forvekslingsmuligheder. Både størrelsen og farven er karakteristiske for denne art.

Fyrreblodcikade (Haematoloma dorsata) der også er under spredning mod nord, kan være en forvekslingsmulighed, men den er endnu ikke fundet her i landet. Denne er specielt tilknyttet til fyr, og vil være en kandidat til den næste cikadeart der vil indvandre til Danmark. Det nordligste fund, der foreligger, er fra Hamborg.

De kendes fra hinanden ved at Fyrreblodcikade (Haematoloma dorsata) har en rød vingekant, og en tæt samt kort behåring på oversiden.

Blodcikade (Cercopis vulnerata) har en sort vingekant uden behåring. Desuden er den en smule større end fyrreblodcikaden (Haematoloma dorsata).

Udbredelse

: Arten er vidt udbredt i det centrale Europa, og optræder mere spredt mod øst. Den er også udbredt i England, og optræder på få lokaliteter i Skotland.
Blodcikade - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen overvintrer i jorden, hvor den lever i "gøgespyt" ved foderplantens rødder.

Det voksne individ ses fra maj til juli i vegetationen eller på buske og træer. Den kan umiddelbart let bankes af højere vegetation eller ved at ketsje med slagnet.

Tidsmæssig fordeling

af Blodcikade baseret på Naturbasens observationer:
Blodcikade - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blodcikade - månedlig fordeling

Biologi

: Blodcikaden lever som andre skumcikader i det såkaldte "gøgespyt", der viser sig som små klatter hvidt skum. Nymfen suger plantesaft fra roden af foderplanten. Blodcikaden er ikke kræsen, hvad angår valg af foderplante, og kan leve på en lang række forskellige planter.

Levested

: Blodcikaden er endnu kun fundet i Syd- og Midtjylland, samt det Sydfynske Øhav. Den lever typisk i åbne områder med enkelte buske og træer.

Den blev første gang fundet i Danmark d. 07/06-2006 ved Frøslev mose i Sønderjylland af Palle Jørum og Viggo Mahler.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Entomologiske Meddelelser 74, 2006 af Palle Jørum & Viggo Mahler

De senest indberettede arter i Naturbasen: