Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Bent Navne
    Foto: Bent Navne
  • Fotograf: Bent Navne
    Foto: Bent Navne

Kendetegn

: Imago er overvejende brunlig. Pronotums siderande er dog smalt lysegule og bagkropsranden med gulligt-sort mønster. Antenner overvejende gulbrune, men de yderste led delvis sorte. Længde 8-10 mm. Nymfen er brun og ret blank.
Lille Bærtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kjeld Brem

Variation

: Dækvingernes farve kan variere fra okkerbrun til mørkebrun og de lyse tegninger kan have en orange tone.

Forveksling

: Den kan overfladisk minde om Almindelig bærtæge, men kendes fra denne ved lidt mindre størrelse, pronotums lysegule siderande og helt anderledes farvetegning på antennerne. Derudover kan den minde om vinterudgaven af Grøn Bredtæge, som den også er mindre end, og som heller ikke har de lysegule siderande på pronotum.

Udbredelse

: Den er ret udbredt i de fleste landsdele, men temmelig lokal, i reglen på gode naturlokaliteter.
Lille Bærtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Bærtæge baseret på Naturbasens observationer:
Lille Bærtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Bærtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den suger saft på forskellige urter samt især Hindbær og Blåbær, hvor den ofte efterlader en irriterende smag. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes især på hedeagtige biotoper, i lysåbent krat og i skovlysninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. Die Tierwelt Deutschlands. I: Pentatomorpha. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: