Stilkøjet Kranstæge

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: Imago er overvejende lysebrun, også på undersiden. Bagkropsranden er veludviklet, nærmest kransformet fremstående. Øjnene er stilkagtigt fremstående. Længde 5-6 mm.

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan forveksles med den langt hyppigere Lille kranstæge, som dog har en mørk aftegning på undersiden af bagkroppen, men ikke stilkagtigt fremstående øjne. Det har derimod den ligeledes meget sjældne Stor kranstæge, som dog er betydeligt større, samt mørkere i farven.

Udbredelse

: Den er meget sjælden her i landet og muligvis forsvundet, idet den kun er kendt fra Marielyst Strand på Falster, hvor den blev fundet i antal i 1966 og 1967. Den er en sydøstlig art, som her i landet er ved nordgrænsen for sit udbredelsesområde.
Stilkøjet Kranstæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Stilkøjet Kranstæge baseret på Naturbasens observationer:
Stilkøjet Kranstæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stilkøjet Kranstæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer anagelig i juni-august. Den lever på forskellige urter, muligvis især blåmunke, idet den vistnok suger ved rødderne og træffes på jorden eller under bladrosetterne. Der er én årlig generation.

Levested

: Den er fundet på sparsomt bevoksede, tørre strandenge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Andersen, N. M. & Gaun, S. 1974: Fortegnelse over Danmarks tæger. Ent. Meddr. 42: 113-134.

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: