Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Kendetegn

: Imago er okker-olivenfarvet til karminrød, med meget variabel tegning. Pronotums siderande er bagtil næppe fremstående. Scutellum er stort og dækker næsten hele bagkroppen. Nymfen er okker-olivenfarvet.
Græsskjoldtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Den varierer meget i farvetegningen, idet nogle eksemplarer er helt ensfarvede, mens andre er temmelig spraglede. Farvevariationen spænder over det samme spektrum som hos Starskjoldtæge.

Forveksling

: Den kan forveksles Starskjoldtæge, som dog har bagtil mere fremstående siderande på pronotum. Desuden er hovedets midterkøl (tylus) hos testudinaria tydeligt indsænket i forhold til sidestykkerne, mens den hos maura er lidt fremstående. Evt. kan den også forveksles med den herhjemme vistnok forsvundne Stor skjoldtæge, som dog er betydeligt større.

Udbredelse

: Græsskjoldtæge er fåtallig her i landet, og dens udbredelse er begrænset til de sydøstlige egne, i særdeleshed Bornholm, Lolland-Falster-Møn, Sydsjælland, Røsnæs, Langeland og Ærø. Måske er arten under en vis spredning mod nordvest.
Græsskjoldtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Græsskjoldtæge baseret på Naturbasens observationer:
Græsskjoldtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Græsskjoldtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juli-september. Den kan leve på mange forskellige græsser og kan længere sydpå gøre skade i korn og græsafgrøder. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne, varmeprægede overdrev og strandenge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: