Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Tina  Sperling
    Foto: Tina Sperling
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: Længde: 6,2-7,9 mm. Oversiden er normalt næsten ensfarvet grønlig, med fine nedliggende hår. Dækvingerne har dog ofte diffuse rødbrune tegninger. Pronotum har normalt 2 mørke pletter, men disse kan være noget utydelige eller mangle helt. Membranen er grå med grønlige eller gullige årer.

1. og 2. følehornsled er grønlige, sidstnævnte ofte med brunlig spids. 3. og 4. led er brunlige og tyndere end 2. led. Lårene, primært baglårene har små, mørke og rækkevis ordnede pletter. Tornene på bagskinnebenene er kortere end benenes diameter. Bagføddernes 2. led er meget længere end 1. led.

Se evt. her for forklaring af begreber: miridae.dk/udseende

Toplettet Bederoetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Werner Meng

Forveksling

: Lucernetæge (Adelphocoris lineolatus) og Adelphocoris quadripunctatus (artsbeskrivelse: www.naturbasen.dk...adelphocoris-quadripunctatus ) ligner en hel del. Disse mangler dog lårenes længderækker med pletter og har længere følehorn samt ofte mørkere, mere kontrastrige tegninger på dækvingerne. Derudover har Lucernetæge mørke tegninger på scutellum og Adelphocoris quadripunctatus har normalt 4 pronotumpletter.

Mermitelocerus schmidtii har også 2 pronotumpletter, men adskiller sig på mange punkter. Blandt andet har den en mere kontrastrig overside, sort midtstribe på scutellum og røde lårspidser

Udbredelse

: Meget almindelig i hele landet
Toplettet Bederoetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Toplettet Bederoetæge baseret på Naturbasens observationer:
Toplettet Bederoetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toplettet Bederoetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på en lang række af urter, særligt i Kurvblomstfamilien, f.eks. kamille, røllike, okseøje, rejnfan, bynke og brandbæger. Kan også leve på dyrkede marker på f.eks. kartoffel, raps og foder-bede.

Der er en årlig generation og overvintringen sker som æg. Den lever af planteføde.

Levested

: Brakmarker, enge, overdrev, vejkanter, dyrkede marker, haver osv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

Gaun, S. Blomstertæger. Danmarks Fauna. Bd. 81. 1974.

miridae.dk:

miridae.dk/closterotomus_norwegicus

De senest indberettede arter i Naturbasen: