Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Niels Jørgen Rosenkrants
    Foto: Niels Jørgen Rosenkrants
  • Fotograf: Michael Petersen
    Foto: Michael Petersen

Kendetegn

: Længde: Ca. 5 mm. Oversiden er oftest mere eller mindre rustfarvet. Hovedet, pronotums forreste del og scutellums rod er normalt delvist grålige. Halvdækvingerne har spredte mørke småpletter. Corium og clavus er ofte mere eller mindre gennemsigtige og farveløse. Membranen er glasklar. Følehornenes 1. og 4. led er sorte, mens 2. og 3. led er overvejende gullige. Benene er rødlige, fødderne er mørkere mod spidsen.

Følehornenes 1. led er kortest og når kun lidt foran hovedets spids, 3. led er længere end 1. led, men kortere end 2. og 4. led. Hovedet, pronotum og scutellum er kraftigt punkterede. Pronotum er bredere end langt, bagtil mindst dobbelt så bredt som fortil, bagranden har en buet runding. Clavus har 3. punktrækker, den øvrige del af halvdækvingerne er, bortset fra enkelte punktrækker, meget fint og utydeligt punkterede. Halvdækvingerne er meget bredere og længere end bagkroppen. 6. bugled er trukket helt frem til 3. led, således at 4. og 5. led er delt i to (se figur 65, s. 108 her: www.biodiversitylibrary.org...1up )

For forklaring af de forskellige fagord, se figuren her: miridae.dk/udseende

Birkefrøtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Forveksling

: En karakteristisk frøtæge, som ikke bør kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Meget almindelig og udbredt overalt i landet.
Birkefrøtæge - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Birkefrøtæge baseret på Naturbasens observationer:
Birkefrøtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Birkefrøtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på birk. Det voksne dyr overvintrer og kommer herefter frem for at yngle i det tidlige forår. Nymferne kan ses marts-september og der kan være flere årlige generationer.

Levested

: Kan findes sort set overalt hvor der er birk til stede.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jensen-Haarup, A.C. 1912. Tæger. Danmarks Fauna, bd. 12.

www.britishbugs.org.uk...kleidocerys_resedae

De senest indberettede arter i Naturbasen: