Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Allan Olsen
    Foto: Allan Olsen
  • Fotograf: Allan Olsen
    Foto: Allan Olsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Kendetegn

: Imago er overvejende gråbrun (han) til orangebrun (hun). Benene er forholdsvis kraftige. Længde 7-9 mm. Nymfen er gråbrun og kun svagt behåret.
Tørkekanttæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Thommesen

Variation

: Farven kan variere en del.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Almindelig kanttæge, Mosekanttæge og Skovkanttæge, som dog har forholdsvis spinklere ben. Disse arter har desuden på mellembrystet en lille lap, der rager ud fra kroppen (mellem 2. og 3. ben), hvad den ikke gør hos Stictopleurus. Desuden kan den forveksles med andre Stictopleurus-arter, som vi pt. ikke har her i landet, men som er udbredt i vore nabolande.

Udbredelse

: Den er vistnok ret nyindvandret her i landet, hvor den først blev fundet i 1993 på Bornholm. Siden har den bredt sig hurtigt, især via de mange brakmarker, hvor særlig Engbrandbæger har spredt sig voldsomt. Nu er den udbredt i de fleste landsdele bortset fra de vestligste egne af Jylland.
Tørkekanttæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Tørkekanttæge baseret på Naturbasens observationer:
Tørkekanttæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tørkekanttæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den lever især på Brandbæger, muligvis på andre kurveblomster. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på varmeprægede og tørre biotoper, som overdrev og råstofgrave. Af og til i antal på brakmarker. Også fundet på ruderat ved jernbane.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Trolle, L., 1993: Tægeprojektet, sommeren 1993. Bornholms natur (Fjælstaunijn) 17 (2): 52-54.

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: