Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Gert S Laursen
    Foto: Gert S Laursen
  • Fotograf: gorm  jensen
    Foto: gorm jensen

Kendetegn

: Længde 5-8 mm. Imago er smukt metalskinnende blå eller blågrøn. Også nymfen er metallisk blågrøn.
Blå Bredtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Variation

: Farven kan variere noget.

Forveksling

: Den kan evt. forveksles med blålige eksemplarer af Almindelig kåltæge (Eurydema oleracea), som dog altid har hvide tegninger på scutellum og vingedækker. Den ukyndige kan evt. forveksle den med metalskinnende bladbille-arter, men de mangler sugesnabel og har ingen membran (den hindeagtige, bageste del af dækvingerne).

Udbredelse

: Den er udbredt, men ikke almindelig. Den er en udmærket flyver og kan komme vidt omkring, og arten er i øvrigt udbredt over store dele af kloden.
Blå Bredtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Blå Bredtæge baseret på Naturbasens observationer:
Blå Bredtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blå Bredtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den er rovlevende og udsuger larver og mindre insekter, især på urteagtig vegetation, hvor den især vides at fortære bladbiller af slægten Altica. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes især på ret fugtige biotoper, som enge, moser og skovlysninger, og ses på mange forskellige urter og buske.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpga. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: