Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Kendetegn

: Imago er overvejende dyb sort. Pronotum og dækvinger med smal lys siderand, dækvingerne desuden normalt med to små lyse pletter. Længde 5-7 mm. Nymfen er sort med delvis rødlig bagkrop.
Toplettet Tornben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Pletterne på dækvingerne kan være utydelige eller mangle.

Forveksling

: Eksemplarer uden pletter kan evt. forveksles med Stor tornben og Mørk tornben, som dog begge er uden lys siderand. Desuden evt. med Spættet tornben, som dog normalt har tydeligt metalskær, og hvis lyse tegning er mere udstrakt.

Udbredelse

: Den er ret udbredt, men ikke almindelig. Især i de magre egne af Jylland, og kun meget lokalt på Øerne, idet den længe har været i tilbagegang pga. opdyrkning og tilgroning af egnede levesteder. Dens forekomst er i reglen tegn på en god naturlokalitet.
Toplettet Tornben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Toplettet Tornben baseret på Naturbasens observationer:
Toplettet Tornben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toplettet Tornben - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den er vistnok udelukkende knyttet til Almindelig kohvede her i landet. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på tilgroet hede, samt på morbund i egekrat og lysåben egeskov, hvor værtsplanten forekommer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: