Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Kendetegn

: Imago svinger fra sandfarvet over okkerfarvet til lysebrun. Scutellum har nogle brunlige tegninger, som dog kan være utydelige.

De fleste har dog 2 skarptaftegnede fremadvendte, mørkebrune spidser aftegnet. Farven af disse kan sammenlignes lidt med "indtørret kaffe". Imago har hele vejen rundt på bagkroppen nogle udvækster, ala en hvid "tænd-række".

Længde 5-7 mm.

Set i Sandstar eller især i sandet omkring disse, ligner de på afstand små lysegrå "sten".

Også nymfen er okkerfarvet med brune tegninger, som kan minde om et stort kraftigt "Y". - Længde ca 2-4 mm.

Både Imago og Nymfe er meget kort, lyst behåret.

Klitsandtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kjeld Brem

Variation

: Farvetegningen kan variere noget.

Forveksling

: Den kan evt. forveksles med Lille sandtæge, som dog normalt er noget mørkere og meget kraftigere behåret.

Udbredelse

: Den er meget sjælden og i Danmark oprindeligt kun kendt fra klitterne i Thy og på Grenen, samt ved Tisvilde, hvor den fandtes omkring 1905 Det er dog siden lykkedes at genfinde arten i Tisvilde-området på Melby Overdrev, hvor få individer fandtes i 2021-24. på et brandbælte og i klitterne. Desuden er arten fundet ved Grenå - Fuglsang hede 2013 (og hvert år, foreløbigt til 2020), både nymfer og Imago. Populationen hér anslås til ca 50 individer, fordelt over flere små områder (men alle inden for 10 m afstand).

Juni 2014 er der fundet en lille bestand ca 1 km fra Fuglsang hede, i et brandbælte i plantagen - 6 nymfer.

Arten må anses for yderst sårbar, da dens lokaliteter er i tilbagegang og i fare for at gro til. Også i vore nabolande er den meget sjælden og truet.

Klitsandtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Klitsandtæge baseret på Naturbasens observationer:
Klitsandtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klitsandtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-juli. Den lever udelukkende på Sandstar. Der er én årlig generation.

Parringen varer ca 10-15 minutter, hvor de 2 på det nærmeste "hænger sammen" som spiddet på en pind. Flytter den ene sig, f.eks. pga forstyrrelser fra andre individer, hænger den anden ud i luften imens.

Levested

: Den findes i sparsomt bevokset klitterræn eller andre sandede områder, hvor værtsplanten Sandstar optræder som pionerplante, gerne i lidt fugtige lavninger.

Man møder dem primært i sandet i nærheden af foderplanten.

Det kan også observeres, at de enkeltvis graver sig ned i sandet, i små huler.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: