Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten & Maria Sigby
    Foto: Morten & Maria Sigby
  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard

Atlas

: Plettet Gøgeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er massiv (kan mærkes ved let tryk på siden) med 3-6 udspærrede blade, som er grågrønne, plettede på oversiden og blegt grågrønne på undersiden. De nedre blade er smalle og spidse. Akset er cylindrisk med blegviolet til blegrosa blomster. Støttebladene er takkede (lup!) og kortere end blomsten. Læben er trefliget med lille midterflig. Sporen er kortere end frugtknuden.
Plettet Gøgeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Variation

: Der er meget stor variation i bladformen og i blomsten, især m.h.t. læbens form, som kan nærme sig Skov-Gøgeurts. Højde og statur er også stærkt variable.

Forveksling

: Den adskilles fra Maj-Gøgeurt (som også har plettede blade) på de meget smallere og længere lancetformede blade samt på, at stænglen er massiv (hul hos Maj-Gøgeurt og beslægtede underarter). Læben er bredere og mere rund end hos Maj-Gøgeurt.

Fra Kødfarvet Gøgeurt adskilles den på den massive stængel, de plettede blade og den brede afrundede underlæbe.

Den kan undertiden være svær at adskille fra den anden underart, Skov-Gøgeurt:

Skov-Gøgeurt har tydeligt tredelt læbe, hvor de tre flige er næsten lige lange; Plettet Gøgeurt har kun svagt delt læbe med en (i forhold til sidefligene) lille midterflig.

Skov-Gøgeurt har pyramideformet blomsterstand (cylindrisk hos Plettet Gøgeurt) og større mørke pletter på bladene. Skov-Gøgeurt har butte, nedre blade, hvor de er tilspidsede hos Plettet Gøgeurt. - Adskillelsen mellem Plettet- og Skov-Gøgeurt kan være vanskelig, også fordi mellemformer/hybrider ser ud til at optræde ret tit.

Plettet Gøgeurt vokser ofte på ret sur og næringsfattig bund, hvor Skov-Gøgeurt normalt gror på bedre, mere kalkholdig bund.

Udbredelse

: Ret hyppig i Nord- og Vestjylland og på Bornholm, ellers ret sjælden.
Plettet Gøgeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-juli senere end Kødfarvet og især senere end Maj-Gøgeurt.

Tidsmæssig fordeling

af Plettet Gøgeurt baseret på Naturbasens observationer:
Plettet Gøgeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Plettet Gøgeurt - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med nøglebundtagtig samlede rodknolde.

Vindspredning og insektbestøvning som for andre orkidéer.

Den sædvanlige orkidebiologi med orkidemykorrhiza o.s.v. Se beskrivelsen under Maj-Gøgeurt.

Opfattes ofte som D. maculata ssp. maculata, hvor Skov-Gøgeurt (D. maculata ssp. fuchsii) er en anden underart af samme hovedart. - I midlertid ser man vist ikke planter, som kan henføres til "hovedarten" og ikke en af underarterne. Der ser heller ikke ud til at forekomme mellemformer mellem de 2 taxa, som vel fortjener artsrang.

Levested

: Ofte på ret næringsfattig og sur bund i fugtige heder, overdrev, søbredder og skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: