Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Christian Schou
    Foto: Jens Christian Schou
  • Fotograf: Jens Christian Schou
    Foto: Jens Christian Schou

Atlas

: Skrueaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Blomsterstanden er en spiralsnoet klase af små, hvidlige kirtelhårede blomster.

Der er en roset af spidst æg-lancetformede grundblade. Stænglen bærer skedeformet omfattende, mere eller mindre reducerede blade med bleg grund og grønlig spids.

Skrueaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Christian Schou

Forveksling

: Der er næppe forvekslingsmuligheder. Knælæbe vokser helt andre steder: i nåleskov - og har ikke skruestillede blomster, og desuden netstrengede grundblade.

Udbredelse

: Skrueaks regnes for uddød i Danmark (ex-rødlistekategori). Den er senest set på Bornholm i 1981 og Thurø 1979.

Den har haft voksesteder i østlige Sønderjylland, på Thurø ved Svendborg, Nordøstsjælland og især Bornholm (10 kendte lokaliteter).

1970-71 er der en mærkværdig registrering fra en have i Glostrup.

Det kan ikke helt udelukkes, at planten har overlevet eller er overset nogle steder.

Den findes ikke naturligt forekommende i det øvrige Skandinavien, men er indført til Øland. Den er udbredt mod syd og Danmark ligger i den nordlige periferi af dens udbredelsesområde: linnaeus.nrm.se...spirspiv.jpg

Skrueaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Skrueaks er sentblomstrende og blomstrer august-primo oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Skrueaks baseret på Naturbasens observationer:
Skrueaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skrueaks - månedlig fordeling

Biologi

: Skrueaks er en flerårig plante, som har den typiske orkidebiologi med mykorrhizasvampe. Blomsternes udvikling begunstiger fremmedbestøvning og hæmmer selvbestøvning. Den enkelte plante blomstrer typisk ikke hvert år, men kan vegetere med bladrosetten eller underjordisk i lang tid. Bladrosetten ligger tæt ved jorden, og den kan derfor fint tåle tæt afgræsning. Der er en mere fyldig beskrivelse af artens biologi og udbredelse i Danmarks Vilde Orkideer.

Etymologi:

Både slægtsnavnet Spiranthes og artsnavnet spiralis betyder "spiralsnoet" efter blomsterstandens form. Det danske navn turde være selvforklarende.

Levested

: Græssede overdrev og enge. På Bornholm har den vokset på de såkaldte klippeløkker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Orkideer, Henrik Æ. Pedersen & Niels Faurholdt, illustreret af især Jimmy Lassen, Gyldendal 2010, ISBN: 978-87-02-06386-8.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: