Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Finn Okkels
    Foto: Finn Okkels
  • Fotograf: Bent-Ole Ludvigsen
    Foto: Bent-Ole Ludvigsen
Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii) regnes ikke som en selvstændig art, men som en underart af Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata).

Atlas

: Skov-Gøgeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver 25-60 cm høj. Stænglen bærer 5-10 ofte opadrette blade med store mørke pletter, der forneden på bladet kan være delvis sammenflydende.

De nedre blade er brede, stumpe eller med but afrundt spids. Akset er smalt pyramideformet med mørviolette, blegrosa eller hvide blomster. Læben er kraftigt mønstret og tydeligt tregrenet med lang midterflig. Sporen er ca. 2 mm tyk, kun lidt kortere end frugtknuden. Stænglen er massiv (kan mærkes ved et let tryk på siden).

Skov-Gøgeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Variation

: Det er ofte en høj og ret kraftig orkidé, men der kan være betydelige variationer i højden og kraftigheden.

Læbens form kan nærme sig Plettet Gøgeurts (hybrider?). Bladformen og graden af plettethed kan også variere meget.

Forveksling

: Den forveksles let med den anden underart i slægten: Plettet Gøgeurt (D. maculata. ssp. maculata). Men Plettet Gøgeurt har ikke lang midterflig på læben, og smallere blade, hvor i reglen også de nederste er spidse.

Plettet Gøgeurt gror ofte, men ikke altid, på sur bund - Skov-Gøgeurt næsten altid på kalkrig-basisk bund. Plettet Gøgeurt har sporen tydeligt kortere end frugtknuden.

Det ser ud til at mellemformer (krydsninger) mellem de to underarter er ret udbredte.

Formentlig forekommer ret hyppigt en del hybrider med bl.a. Kødfarvet og Plettet Gøgeurt og måske også Maj-Gøgeurt. Disse hybrider kan være næsten umulige at placere.

Udbredelse

: Hist og her på Lolland, Falster og Møn, sjælden i øvrige Østdanmark, stort set manglende i Vestjylland.

Den er bl.a. talrig flere steder på Lolland, f.eks. i Roden Skov. I Storkøbenhavn er den kendt som sparsomt forekommende fra bl.a. Brobæk Mose (Gentofte Sø) og Smørmosen.

Skov-Gøgeurt er i den nye rødliste vurderet som Ikke truet (LC, least concern).

Skov-Gøgeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Gøgeurt baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Gøgeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Gøgeurt - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige orkidébiologi med de særlige mykorrhizaforhold og avancerede insektbestøvningsforhold. Se f.eks. omtalen under Maj-Gøgeurt og Bakke-Gøgelilje.

Opfattes ofte som D. maculata ssp. fuchsii, hvor Plettet Gøgeurt (D. maculata ssp. maculata) er en anden underart af samme hovedart. - I midlertid ser man vist ikke planter, som kan henføres til "hovedarten" og ikke en af underarterne. Der ser heller ikke ud til at forekomme mellemformer mellem de 2 taxa, som vel fortjener artsrang.

Levested

: Fugtig, kalkholdig bund i skove, krat, på strandenge etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: