Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
    Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen
  • Fotograf: Bjarne Nielsen
    Foto: Bjarne Nielsen
  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
Purpur-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. purpurella var. purpurella) regnes ikke som en selvstændig art, men som en underart af Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis).

Atlas

: Purpur-Gøgeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver 10-40 cm høj.

Det er ofte en kraftigt bygget gøgeurt, omtrent af statur som Maj-Gøgeurt, men med blade, der først er småplettede i spidsen, siden uplettede. Stænglen er ofte lidt rødbrun.

Der er 4-8 ægformede til lancetformede blade. Bladene er påfaldende kraftige og dominerer indtrykket af planten, mere end for Maj-Gøgeurt.

Støttebladene i blomsterstanden er tæt savtakkede som for Maj-Gøgeurt og kortere end blomsterne.

Akset er meget tæt og blomsterne er purpurrøde; underlæben er 9-13 mm bred (bredere end lang) og rundagtig og med svage sideflige.

Underlæbens rand er i reglen opadbøjet, hvilket er et anvendeligt feltkendetegn.

Frugtknuden uden mørke prikker.

Purpur-Gøgeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Variation

: Se beskrivelsen af kendetegn.

Forveksling

: Maj-Gøgeurt har storplettede blade.

Plettet- og Skov-Gøgeurt har meget smallere blade og meget lysere, blegere blomster.

Kødfarvet Gøgeurt har væsentlig smallere blade og ikke-savtakkede støtteblade. Men der er forvekslingrisici med mørkblomstrede, kraftige individer af Kødfarvet Gøgeurt.

Læben er dog meget smallere, og længere end bred hos Kødfarvet Gøgeurt, som desuden har ikke-savtakkede støtteblade i blomsten (tydeligt savtakkede hos Purpur-Gøgeurt (lup)).

Vendsyssel-Gøgeurt (D. majalis ssp. purpurella var. cambrensis) har rundplettede blade med små pletter nær spidsen og frugtknude fint prikket. Den ligner ellers Purpur-Gøgeurt. Den er i Danmark kun fundet i Nordjylland.

Udbredelse

: Ret sjælden i Nordjylland. Sjælden i Øst- og Vestjylland. Ellers manglende. Næppe naturligt forekommende øst for Storebælt.

Purpur-Gøgeurt er i den nye rødliste vurderet som Ikke truet (LC, least concern).

Purpur-Gøgeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-juli (senere end Maj-Gøgeurt).

Tidsmæssig fordeling

af Purpur-Gøgeurt baseret på Naturbasens observationer:
Purpur-Gøgeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Purpur-Gøgeurt - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige orkidébiologi med de specielle mykorrhizaforhold. Se omtalen under Maj-Gøgeurt.

Levested

: Ofte kystnært. Våde enge, klitlavninger og gamle kalkbrud.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: