Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Lindgaard Rasmussen
    Foto: Jan Lindgaard Rasmussen
  • Fotograf: Leif Knudsen
    Foto: Leif Knudsen
  • Fotograf: Barvid Jørgensen
    Foto: Barvid Jørgensen

Atlas

: Hvidgul Skovlilje overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Hvidgul Skovlilje
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan van Dijk

Udbredelse

: Hvidgul skovlilje er sjælden i Danmark. Den er fundet et enkelt sted i Østjylland og nogle få steder på Midt- og Sydsjælland, på Møn og på Falster
Hvidgul Skovlilje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer i juni og juli

Tidsmæssig fordeling

af Hvidgul Skovlilje baseret på Naturbasens observationer:
Hvidgul Skovlilje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidgul Skovlilje - månedlig fordeling

Levested

: Hvidgul skovlilje vokser i løvskove og krat, hvor der er kalk i jorden, ofte tæt på kysten.

Trusler

: ændring af skovdrift, afskovning. Sprøjtning, Plukning og opgravning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Miljøstyrelsen mst.dk...
Den Danske Rødliste 2019 ecos.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: