Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Bo Skelmose
    Foto: Bo Skelmose
  • Fotograf: Rune Engelbreth
    Foto: Rune Engelbreth

Atlas

: Horndrager overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 50 cm. høj og har de fleste blade samlet i grundstillet roset - samt 2 omskedende stængelblade.

Blomsterstanden er pyramideformet. Blomsterne er ret små og rosa til purpurrøde; de har en trådformet bagudrettet spore og en trefliget læbe; læben har to hornagtige fortykkelser ved basis, hvilket har givet den navn.

Rosetten er i reglen vissen, når planten kommer i blomst.

Horndrager
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Skeldahl

Forveksling

: Horndrager er en karakteristisk art.

Salep-Gøgeurt, som den deler slægt med, har cylinderformet aks, blosterblade med grønne årer og læbe med purpurrøde prikker.

Udbredelse

: I Danmark har den takket være målrettet pleje en stor, livskraftig bestand i Jydelejet på Møn. I Allindelille Fredskov voksede den tidligere og blev sidst set i 1958. 2010-13 voksede 1-2 planter (hvoraf kun en blomstrende) i den nordlige del af Hedeland i Høje-Tåstrup på terræn præget af danienkalk blotlagt ved den tidligere grusgravning og her sammen med bl.a. Sump-Hullæbe, Kødfarvet og Maj-Gøgerurt, Ægbladet Fliglæbe, Hjertegræs m.v. - Der var givetvis ingen frøsætning, fordi planten ikke havde andre individer at krydsbestøve med.

Den er i 2017 også fundet i 2 eksemplarer på kalkpræget område ved Mariager Fjord.

Horndrager er angivet som VU-vulnerable-sårbar på den danske rødliste.

I det øvrige Norden forekommer den kun på Øland og Gotland.

Horndrager - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo juni-ultimo juli.

Tidsmæssig fordeling

af Horndrager baseret på Naturbasens observationer:
Horndrager - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Horndrager - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige orkidebiologi med insektbestøvning og samliv med svampe.

Den anses for at være selvsteril og er afhængig af krydbestøvning.

På Øland bestøves den af en række dagsommerfugle, bl.a. arter af køllesværmere, perlemorssommerfugle og pletvinger; noget lignende er sikkert også tilfældet i Danmark.

Levested

: Kalkrige overdrev o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Orkideer, Gyldendal 2010, Henrik Ærenlund Pedersen & Niels Favrholdt, tegninger og fotos Jimmy Lassen, Henrik Ærenlund Pedersen og Peter Mortensen. ISBN: 978-87-02-06386-8

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: