Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Peter Augustinus
    Foto: Peter Augustinus
  • Fotograf: Vilhelm  Flyvbjerg
    Foto: Vilhelm Flyvbjerg

Atlas

: Koralrod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Koralrod er uden bladgrønt og klorofyl og der findes kun en stærkt reduceret bladskede. Af orkideer (næsten) uden bladgrønt og klorofyl findes i Danmark tillige Knælæbe og Rederod. Koralrod har normalt 4-10 meget små blomster. Læben er kun ca. 5 mm lang.
Koralrod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Skeldahl

Forveksling

: Af danske orkideer næsten uden bladgrønt har vi Rederod og Knælæbe. Rederod er en større plante, og blomsternes underlæbe er tydeligt tokløvet. Knælæbe har 1-3 (-4) ret store blomster med underlæben øverst og pegende opad.

Udbredelse

: Koralrod er meget sjælden i Danmark. I den danske rødliste er den vurderet til at være sårbar (VU).
Koralrod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Koralrod blomstrer ultimo maj-medio juni.

Tidsmæssig fordeling

af Koralrod baseret på Naturbasens observationer:
Koralrod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Koralrod - månedlig fordeling

Biologi

: Koralrod har ingen egentlige rødder, men kun en forgrenet jordstængel, og får sin næring fra sine mykorrhizasvampe.

Der kan gå år mellem blomstringer, hvor planten så lever underjordisk og ernæres af sine mykorrhizasvampe.

Dens svampepartnere er arter fra familien Thelephoraceae, som også danner mykorrhiza med pil og birk, og Rederod får en del af sin næring fra de karplanter, mykorrhizasvampen er forbundet med via sin mykorrhiza, altså et indirekte snylteforhold af samme type som hos Snylterod. Det kaldes epiparasitisme.

Frugtsætningen er sædvanligvis rigelig og finder ofte sted efter selvbestøvning.

Levested

: Birke- og pilemoser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Orkideer, Henrik Æ. Pedersen & Niels Faurholdt, illustreret af især Jimmy Lassen, Gyldendal 2010, ISBN: 978-87-02-06386-8.

De senest indberettede arter i Naturbasen: