Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Lars Christian Aage
    Foto: Lars Christian Aage
  • Fotograf: Lars Christian Aage
    Foto: Lars Christian Aage
Ringplettet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. junialis) regnes ikke som en selvstændig art, men som en underart af Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis).

Atlas

: Ringplettet Gøgeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Ringplettet Gøgeurt afviger fra Maj-Gøgeurt (D. majalis ssp. majalis), som den ligner, ved at have smallere, stift oprette, lancetformede lysegrønne blade med mindre lysebrune og flere steder ringformede pletter.

Blomster er blegrosa med mørkerøde tegninger, aks cylindrisk.

Ringplettet Gøgeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Christian Aage

Forveksling

: Adskillelsen til Maj-Gøgeurt er svær:

Maj-Gøgeurt har bredere, mere slappe blade med store, mørke pletter, som sjældent er ringformede (mindre, lysebrune og ofte ringformede hos Ringplettet Gøgeurt).

Udbredelse

: Den har nogle få bestande langs Køge Bugt. Bestandene ved Køge har tidligere fejlagtigt være antaget for og beskrevet som Baltisk Gøgeurt. - For få år siden blev fundet en stor, livskraftig bestand ved Hundige Strand i den sydligste del af Køge Bugt Strandpark.

Den har også enkelte forekomster i Vest- og Nordjylland.

Ringplettet Gøgeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Dem blostrer maj-juni som Maj-Gøgeurt, dog nok med maksimum senere end Maj-Gøgeurt.

Tidsmæssig fordeling

af Ringplettet Gøgeurt baseret på Naturbasens observationer:
Ringplettet Gøgeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ringplettet Gøgeurt - månedlig fordeling

Biologi

: Den karakteristiske orkidébiologi med de særlige mykorrhizaforhold, se beskrivelsen heraf under Maj-Gøgeurt.

Levested

: Kalkpåvirkede enge og strandenge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelserne bygger på Den Ny Nordiske Flora. Det danske fund er beskrevet af Niels Faurholdt i Dansk Botanisk Forenings blad Urt 1998:1.

De senest indberettede arter i Naturbasen: