Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anton Markvard
    Foto: Anton Markvard
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Dubbeld Samplonius
    Foto: Dubbeld Samplonius

Kendetegn

: Familien Natpåfugleøjer (Saturniidae) er især udbredt i troperne, og hører til de største sommerfugle i verden. I Danmark findes kun to arter, Lille natpåfugleøje (Saturnia pavonia) og Sømplet (Aglia tau). Hannen af Lille Natpåfugleøje har et vingefang på 6 cm. Grundfarven er brun og gulbrun med en stor blå øjeplet på hver vinge. Hunnen er noget større med et vingefang på 7 cm, den er lys blågrå, ligeledes med en stor øjeplet på hver vinge. Hannen har store, fjerformede antenner mens hunnen har trådformede antenner.
Lille Natpåfugleøje
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jurate Jensen

Variation

: Arten varierer stort set ikke.

Forveksling

: Lille Natpåfugleøje kan kun forveksles med andre sommerfugle i flugten, når hannen flyver hurtigt forbi om dagen. Den kan da ligne en anden dagflyvende spinder, Brombærspinder (Macrothylacia rubi), der ofte flyver et par uger senere på lignende lokaliteter.

Udbredelse

: Natpåfugleøje er almindelig og udbredt over hele landet – på Bornholm regnes den dog som en stor sjældenhed.
Lille Natpåfugleøje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten flyver fra midt i april til midt i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Natpåfugleøje baseret på Naturbasens observationer:
Lille Natpåfugleøje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Natpåfugleøje - månedlig fordeling

Biologi

: Hannen flyver hovedsagelig om dagen. På solrige eftermiddage (cirka kl. 14-18) sidder den lavt i bevoksningen og venter på fært af en nyklækket hun. Pludselig går den på vingerne og flyver i vild flugt hen over lyngen i lav højde. Man kan sjældent indhente den med net eller kamera, men må i stedet betragte dens flugt nøje for at se, hvor den lander. Hvis man er meget tålmodig, kan man somme tider finde han og hun i parring på græs eller lyng. Eller man kan finde en nyklækket hun, der er kravlet op på et strå og tørrer vingerne.

Hunnen flyver kun om natten, og begge køn kommer sparsomt til lyslokning om natten.

Larven er 6-7 cm lang, når den er fuldvoksen. Den lever på mange forskellige planter, men vel især på lyng og roser. Larverne er nemme at klække og man kan ofte med held bruge æbleblade som foder. Larven skifter farve undervejs i udviklingen. Små larver er sorte, men senere får larven et karakteristisk grønt udseende, med en række hårede vorter rundt om hvert led.. Den er larve fra midt i juni til sidst i august, hvorefter den forpupper sig. Forpupning foregår i en stor brun kokon, der placeres lavt i bevoksningen.

Levested

: Natpåfugleøje findes typisk på heder og lokaliteter med spredt lyng. Der kræves dog ikke ret meget lyng, før arten kan trives der. Desuden findes den i vore våde højmoser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De danske spindere. Skat Hoffmeyer.

Nationalnyckeln. Vol 4: Fjärilar. Ädelspinnare – Tofsspinnare. 2006

Fundlister, Lepidopterologisk Forening.

De senest indberettede arter i Naturbasen: