Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Lille Kamløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8 mm. Kroppen er sort eller brunsort, med normalt lysere pronotumsider. Følehornene og benene er rødgule.

Pronotum er noget bredere end langt, med rundede sider og tydelige rodgruber. Baghjørnerne er bredt afrundede.

Dækvingerne har ret kraftige og upunkterede striber. 3. stribemellemrum har 2 indstukne punkter.

Lille Kamløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Planløber (Olisthopus rotundatus) ligner, men er noget lysere med svagt bronzeagtigt metalskær. Derudover har pronotums rod kraftigere punktur og rodgruberne er ikke nær så tydelige.

Mørke eksemplarer af Steppeløber (Masoreus wetterhallii) kan måske også forveskles, men den har altid lidt lysere dækvingerod. Derudover er pronotum bredere og forskinnebenenes yderside er beklædt med torne. Pronotum har ikke tydelige rodgruber.

Stor Kamløber (Dolichus halensis) er meget større (15-18 mm), har smallere pronotum med lysere sider, mere bleggule ben og følehorn mm.

Uvinget Torpedoløber (Calathus micropterus) kan ligne lidt, men her er pronotums baghjørner væsentligt mere markerede (dog stadig afrundede). Desuden har den mere gullige ben og følehorn.

Mørk Damløber (Stenolophus mixtus) har delvist lysere dækvinger og sorte følehorn (undtagen rodledet).

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er ret almindelig.
Lille Kamløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-oktober, mest talrig i juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Kamløber baseret på Naturbasens observationer:
Lille Kamløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Kamløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den foretrækker åben og tør sand- eller grusbund.

Levested

: Overdrev, heder, klitter mm. Den er også fundet i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: