Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Atlas

: Rød Malakitbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5 mm. Benene og følehornene er sorte. Hovedet og pronotums midte er sort med grønligt skær. Pronotums sider og dækvingerne er røde, dog er scutellum, og ofte partiet omkring, sorte. Pronotum er lidt bredere end langt, med kun svagt rundede sider og afrundede for- og baghjørner.

Hannen er kendetegnet ved, at dækvingerne ved spidsen er indtrykte og at den yderste del af spidsen er sort og opadrettet.

Rød Malakitbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tom Rasmusen

Forveksling

: Bør som udgangspunkt ikke kunne forveksles med andre arter. Den sjældne Stor malakitbille (Malachius aeneus) er også delvist rød, men her er kun pronotums forhjørner samt dækvingernes sider og spidsparti røde

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Rød Malakitbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Malakitbille baseret på Naturbasens observationer:
Rød Malakitbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Malakitbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven formodes at leve som snylter i gangene af bark- og borebiller. Den er dagaktiv og flyver rundt i solskin. Træffes ofte på blomster.

Levested

: Fugtige lokaliteter som enge, moser og strandenge, især ved bevoksninger af tagrør.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: