Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Lille Metaljordløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-12 mm. En mellemstor løbebille. Kendes fra lignende slægter, f.eks. skinnende arter i Harpalus på, at der på issen inden for hvert øje sidder to hår (et foran og et ved bagkanten), samt at de yderste to striber i dækvingen (epipleura) krydser, d.v.s. bytter placering ca. 1/4 før vingespidsen. Generelt er Poecilus og Pterostichus-arterne dog mere langbenede end Harpalus.

Pronotum er bredere end dækvingerne over skuldrene. Arten er meget metal-skinnende, nærmest iriserende, i farver, der ligger mellem blå, over grøn til gullig. De to inderste antenneled er orange, resten er sorte. Hovedet er næsten glat. Den yderste fure ved pronotums baghjørne ligger halvvejs mellem den inderste fure og sidens kant.

Lille Metaljordløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Farven kan variere lidt, men ellers er der ikke meget at komme efter.

Forveksling

: Lille metaljordløber forveksles lettest med Bred metaljordløber (Poecilus cupreus), som dog har bredere dækvinger, og hvis yderste fure ved pronotums baghjørner ligger tættere på kanten end hos Lille metaljordløber.

En anden forvekslingsmulighed er den lidt større art Smuk metaljordløber (Poecilus lepidus), som dog har væsentligt længere, har dybe og parallelle furer i pronotum, og hvis inderste antenneled altid er sorte.

Udbredelse

: Lille metaljordløber er udbredt over hele landet og generelt meget almindelig i hele Nordeuropa.
Lille Metaljordløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses sommerhalvåret igennem, dog med en top både forår og efterår.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Metaljordløber baseret på Naturbasens observationer:
Lille Metaljordløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Metaljordløber - månedlig fordeling

Biologi

: Dette er så langt den mest almindelige skinnende art af løbebiller. Den er dagaktiv og ses ofte rende over fliserne i haven. Reproduktion finder sted i foråret, og den nye generation dukker op i efteråret. Enkelte individer overlever dog reproduktionen og kan yngle igen året efter. Arten er selvfølgelig et rovdyr

Levested

: Lille metaljordløber træffes overalt i åbent land, men dog helst på ganske tørre steder. Alt for megen frodighed holder den tilsyneladende væk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: