Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Svær at bestemme!

En lille Hvidhåret Urtesvirreflue (Cheilosia albipila) kan vise sig at være Cheilosia nebulosa: www.naturbasen.dk...cheilosia-nebulosa. De to arter er vanskelige at adskille.

Atlas

: Hvidhåret Urtesvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde 9-12 mm. Imago er mørk metalfarvet med lys, gyldenbrun behåring. Antennerne er orangefarvede. Skinneben og hos hunnen tillige lårene er gule.

HANNER: Øjne sammenstødende. Ansigt svagt udhulet. Pande med lyse hår. Øjne med lange lyse hår. Følehorn gule. Brystets og bagkroppens overside med lang lys behåring. Bagkroppens underside noget bestøvet. Scutellum med lange hår, ingen børster. Lår sorte, spidsen gul. Skinneben gule. Fødder mere mørke. Vinger noget orangetonede. 9-11 mm.

HUNNER: Øjne bredt adskilte. Ansigt svagt udhulet, kraftigt bestøvet. Følehorn gule, længere end brede. Øjne med lange lyse hår. Oversiden på bryst og bagkrop med lang lys behåring. Bagkroppens underside noget bestøvet. Scutellum uden børster, men med lange hår. Lår og skinneben gule. Fødder mørke. Vinger orangetonede. 9-11 mm.

Læs mere i Bent Haagen Petersens nøgle til danske urtesvirrefluer: www.svirreflueatlas.dk/noegler

Hvidhåret Urtesvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Ræverød urtesvirreflue (C. grossa), som dog er mere rødligt behåret og har mørke antenner, samt med Grøn urtesvirreflue (C. chloris), som har mørke ringe på skinnebenene.

Udbredelse

: Den er udbredt i de fleste landsdele og ret almindelig, omend noget lokal. I øvrigt vidt udbredt i den tempererede del af Europa og Asien.
Hvidhåret Urtesvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago kan træffes fra begyndelsen af marts til slutningen af maj, idet flyvetidspunktet kan variere betydeligt, især afhængig af, hvornår lunere vejr sætter ind i denne periode. Den ses bl.a. på blomster af Følfod, Hestehov, Vorterod, Anemone, Milturt, Guldstjerne og Pil.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidhåret Urtesvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Hvidhåret Urtesvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidhåret Urtesvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som puppe og er en af de tidligste svirrefluer. Imago flyver fra marts til ind i maj, idet den parrer sig og lægger æg på tidsler (Cirsium og Carduus sp.), hvor larven minerer i rødderne. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes især i moser, enge og skovlysninger, ofte i nærheden af tidsler, der på flyvetidspunktet står som rosetter, som den ofte sætter sig på.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bygebjerg, R., 2005: Svirrefluer. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

Torp, E., 1994: Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv. Bd. 6.

Bent Haagen Petersen (2018): Nøgle til de danske Urtesvirrefluer, Cheilosia, (Diptera: Syrphidae). Kan downloades her: www.svirreflueatlas.dk/noegler

De senest indberettede arter i Naturbasen: