Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anita Thomhave Simonsen
    Foto: Anita Thomhave Simonsen
  • Fotograf: Bent-Ole Ludvigsen
    Foto: Bent-Ole Ludvigsen
  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank

Atlas

: Liden Andemad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten består af et ret fladt, flydende et-bladet løv; der er ingen stængel.

Løvet er 2-5 mm langt, 2-4 mm bredt og ovalt. Bladpladen er græsgrøn, flad eller lidt hvælvet og med en rodtråd.

Ofte ligger bladpladerne sammen i små grupper. Løvets underside har 40-60 netmasker.

Liden Andemad blomstrer sjældent; når den undtagelsesvis gør det, sidder blomsten da på bladoversiden.

Liden Andemad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Jørgen Grønbjerg

Variation

: Ingen.

Forveksling

: Den vigtigste forvekslingsmulighed er med Tyk Andemad, som har hvælvet, undertiden næsten halvkugleformet løv med svampeagtigt væv, og løvets underside har 10-20 netmasker (40-50 hos Liden Andemad).

Rød Andemad ligner, men har en hævet ryg med knuder midt på bladpladen.

På afstand kan den måske forveksles med levermosset Flydende Skælløv: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Stor Andemad har betydeligt større løv og mere end en rodtråd under bladpladen.

Kors-Andemad har korsformet stillede bladplader.

Levermosset Flydende Skælløv, der kan findes på samme biotoper som Liden Andemad, har y-formet vækst, og trådede til trekantede såkaldte "bugblader" der stritter ned i vandet fra den flydende bladplade.

Udbredelse

: Meget almindelig, dog lidt mindre almindelig i næringsfattige områder.
Liden Andemad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Andemad baseret på Naturbasens observationer:
Liden Andemad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Andemad - månedlig fordeling

Biologi

: Flydeplante, der i reglen ikke udvikler blomster, men næsten kun formerer sig vegetativt ved sideskud og deling af bladet. Spredning sker især med fugle og vandstrømme.

Etymologi

Lemna er et gammelt græsk navn på en ukendt vandplante. Minor betyder "den mindre" og går på størrelsen. Det danske Andemad er omtrent selvforklarende, sikkert lidt nedsættende ment.

Levested

: Næringsrige søer, pytter og langtsomt flydende vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vandplanter, KNFs forlag 2017, Jens Christian Schou, ISBN 978-87-87746-17-5

De senest indberettede arter i Naturbasen: