Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nanna Bolvinkel
    Foto: Nanna Bolvinkel
  • Fotograf: Nanna Bolvinkel
    Foto: Nanna Bolvinkel
  • Fotograf: Nanna Bolvinkel
    Foto: Nanna Bolvinkel

Atlas

: Plettet Arum overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Plettet Arum er 20-40 cm og med en mere eller mindre vandret og krybende jordstængel. Bladene har i en del tilfælde mørkviolette pletter, men er hyppigere uden.

Kolben er højst ca. halvt så lang som hylsterbladet, der er lyst hvidgrønt.

Kolben i blomsten er 3-4 cm lang (ca. 7 cm hos Dansk Ingefær). Den er ildelugtende under blomstringen med en lugt som sur mælk eller råddent kød. Bladene er spydformede.

Plettet Arum
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Nanna Bolvinkel

Variation

: De mørkviolette pletter på bladene mangler ofte. Kun ca. 10 pct. af planterne i Det Storkøbenhavnske Område har disse pletter. Længden af kolben kan variere. Jordstænglen kan være næsten lodret som hos Dansk Arum.

Forveksling

: Den kan let adskilles fra Italiensk Arum på, at denne har iøjnefaldende lyse bladstrenge.

Plettet Arum kan være svær til umulig at kende makroskopisk fra Dansk Arum, men de sikre kendetegn er:

Violette pletter på bladene: altid Plettet Arum.

Hvidgrønt hylsterblad (grønt hos Dansk Arum): altid Plettet Arum.

Kolbe tydeligt under halv så lang som hylsterbladet (ca. 2/3 af hylsterbladet hos Dansk Arum): ret sikkert Plettet Arum (men så kan man i reglen også erkende hylsterbladets farve).

Planter, der ikke er i blomst og mangler violette pletter på bladene, kan oftest ikke skelnes sikkert fra Dansk Arum uden kromosom-tælling.

Længden af frugtstanden og jordstænglens orientering (vandret/ mere eller mindre lodret) er ikke tilstrækkeligt sikre kendetegn, kun vejledende.

Jordstænglens karakter angives ofte som et sikkert skelnetegn for Plettet Arum (vandret jordstængel) og Dansk Arum (lodret jordstængel). Jeg har nu og da set Plettet Arum med skråt opstigende til næsten lodret jordstængel, og jeg mener ikke karakteren er sikker nok til at skelne mellem de to arter.

Dansk Arum findes stort set ikke vild på Sjælland nord for Køge-Roskilde (ganske få undtagelser). En Arum her vil som hovedregel være Plettet Arum.

På Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster er Dansk Arum ret almindelig, og her skal man være opmærksom på, at fund kan være begge arter.

Der gælder tilsvarende forhold for Østjylland op til omkring Århus. Dog skal nævnes, at Dansk Arum findes i et lille område nær Frederikssund ved den nordlige del af Roskilde Fjord. Det er også her den danske typelokalitet er.

Udbredelse

: Den er under ret kraftig udbredelse i især bynære områder, og er efterhånden ret almindelig i alt fald i Nordsjælland og i Aarhus-området. Her tages den ofte for Dansk Arum, som imidlertid stort set ikke findes nord for Køge-Roskilde.

F.eks. dækker den store områder af den vestlige del af Julianehøj Skov ved Svanholm i Hornsherred og er under udbredelse i Vestskoven vest for København.

Plettet Arum - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juni. Bærbærende frugtstande kan erkendes til hen på efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Plettet Arum baseret på Naturbasens observationer:
Plettet Arum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Plettet Arum - månedlig fordeling

Biologi

: Plettet Arum er en flerårig urt, der breder sig lokalt med jordstænglerne. Bærrene, som er giftige for mennesker, spredes ret effektivt over længere afstande ved dyrespredning.

Den bestøves af fluer, der tiltrækkes af blomstens kadaveragtige lugt, som det også er tilfældet for Dansk Ingefær.

Både Plettet, Dansk og Italiensk Arum indeholder krystaller i bladvævet, der kan punktere cellerne i mundens slimhinder; og hvis man bider i dem, oplever man en yderst ubehagelig skærende skarp følelse i munden; og den kan holde sig i lang tid. Man bør hurtigst muligt skylle munden med vand eller anden drikbar væske.

Levested

: Fugtig næringsrig bund i bynære skove, parker, krat og haver. Naturaliseret haveplante.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Artikel af Hery Nielsen og Jakob Ugelvig i Dansk Botanisk Forenings blad URT nr. ?: "Dansk Arum".

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Den Virtuella Floran: linnaeus.nrm.se/flora/welcome

De senest indberettede arter i Naturbasen: