Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nikolaj H. Correll
    Foto: Nikolaj H. Correll
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Poul Olsen
    Foto: Poul Olsen

Atlas

: Kors-Andemad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Bladpladen er gulgrøn, tynd, nærmest lancetformet og fint savtakket mod spidsen. Den danner sammenhængende skudsystemer og kan vokse i store måtter, som ofte er delvis submerse. Rodtråd mangler i reglen, og hvis den er der, er der kun en. Blomster, som er sjældne, sidder i bladpladens rand.
Kors-Andemad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole B. Lyshede

Variation

: Ingen.

Forveksling

: Kan næppe på nært hold forveksles med andre danske planter.

Udbredelse

: Meget almindelig i hele landet.
Kors-Andemad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det meste af vækstsæsonen. Kulminerer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Kors-Andemad baseret på Naturbasens observationer:
Kors-Andemad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kors-Andemad - månedlig fordeling

Biologi

: Flydeplante, som ofte er delvis submers. Ikke sjældent optræder den rent submerst, og kan undertiden udfylde store dele af vandsøjlen i mindre søer. Formeringen er i reglen vegetativ ved vækst og deling af skudkæder. Frøsætning er sjælden.

Levested

: Næringsrigt, stillestående eller roligt flydende vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon

Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: