Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nikolaj H. Correll
    Foto: Nikolaj H. Correll
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Kærmysse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kærmysse bliver 20-50 cm høj. De grønne blade er langstilkede, hjerteformede og sammen med dem optræder ustilkede, lancetformede, bleggrønne blade, der ikke syner af meget.

Blomsterstanden er kolbeagtig, hvor de enkelte blomster er tvekønnede, uanseelige og gulgrønne, uden blomsterblade og med 6 støvblade. Men blomsterstanden omsluttes mere eller mindre af et iøjnefaldende stort, spidst hylsterblad, som er hvidt på indersiden og grønt på ydersiden. Blomsterstandens skaft er blødt, trindt og indtil 25 cm langt.

Frugten er et rødt bær, som er ca. 5 mm i diameter og indeholder 6-8 klæbrige frø.

Hele planten, og især bærrene, er giftig for mennesker.

Kærmysse har en vidt krybende jordstængel og er næsten altid bestanddannende, ofte i hængesæk.

Kærmysse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Kærmysse kan i blomst næppe forveksles med andre danske planter. Dog kan man en sjælden gang træffe Hvid Kæmpekalla (Lysichiton camptschatcensis) og Gul Kæmpekalla (Lysichiton americanus) forvildet fra, eller som levn fra dyrkning. De har aflange, elliptiske blade med kileformet grund (hjerteformet grund hos Kærmysse).

Hvid Kæmpekalla har hylsterblad, der er hvidt på både inder- og yderside. Gul Kæmpekalla har gult hylsterblad.

På stor afstand kan bevoksningerne af Kærmysse ligne bevoksninger af Bukkeblad, som gror på omtrent samme biotoper, men så snart man kommer tættere på, er forveksling umulig, da Bukkeblad har 3-koblede, kløverformede blade.

Udbredelse

: Kærmysse er ret almindelig i Nordøstsjælland nord for en linje, der omtrent følger Frederikssundsvejen. Den findes ikke på Bornholm og er ret sjælden eller fraværende i det øvrige Danmark.

Den ses også nu og da udplantet i havedamme etc.

Kærmysse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kærmysse blomstrer juni-juli. Bladene kan ses det meste af vækstsæsonen fra medio maj.

Tidsmæssig fordeling

af Kærmysse baseret på Naturbasens observationer:
Kærmysse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kærmysse - månedlig fordeling

Biologi

: En bestanddannende sumpplante, som - hvor den forekommer ofte - er vigtig i dannelsen af våd hængesæk på lavt vand. Blomsten bestøves af insekter, og frøene spredes af fugle, som spiser bærrene (planten er næppe giftig for fuglene).

Det ser dog ud til, at spredningen i Danmark overvejende er vegetativ, ved at stumper af jordstænglen indslæbes til nye lokaliteter af vandfugle.

Det latinske slægtsnavn Calla har af de gamle romere været brugt om en anden, ukendt vandplante. Artsnavnet palustris betyder voksende i sumpe.

Levested

: Søbredder, grøfter, fugtige moser mv., ofte hvor der er ret næringsrigt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: