Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Poul Olsen
    Foto: Poul Olsen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Tyk Andemad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Flydeplante med 2-5 mm langt og 2-4 mm bredt, ovalt løv med en hængende rodtråd.

Bladpladen er lysegrøn-purpurrød med 3 utydelige strenge, stærkt hvælvet (næsten halvkugleformet) p.g.a. et svampeagtigt væv. Undersiden har 10-20 netmasker.

Tyk Andemad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Olsen

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Vigtigste forvekslingsmulighed er med Liden Andemad, som har 40-50 netmasker på undersiden af løvet (10-20 hos Tyk Andemad) og fladt, ikke eller kun lidt hvælvet løv uden svampevæv.

Rød Andemad har ikke det tykke løv, og har en ryg med en række af små ensartede papiller på oversiden.

Kors-Andemad har korsformet stillede blade, og Stor Andemad har større løv adskillige rodtråde under bladet.

Udbredelse

: Temmelig sjælden til hist og her i det meste af landet. Overses let eller forveksles med Liden Andemad eller Rød andemad, og er sikkert almindeligere end ofte antaget.
Tyk Andemad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Tyk Andemad baseret på Naturbasens observationer:
Tyk Andemad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tyk Andemad - månedlig fordeling

Biologi

: Flydeplante uden stængel, bestående af en bladplade med en hængende rodtråd og sjældent en blomst på oversiden af løvet.

Blomstring er meget sjælden, men den vegetative formering er effektiv.

Levested

: Næringsrigt, ofte eutrofieret vand i stillestående damme, grøfter o.l.

Typiske biotoper er kreaturvandingsdamme og grøfter i kreaturindhegninger.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter. Bjarne Moeslund et al. Miljøstyrelsen - Danmarks Miljøundersøgelser. Miljønyt nr. 2 1990., som kan downloades fra:

www2.mst.dk...87-503-8378-7.pdf

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: