Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Jørgen Grønbjerg
    Foto: Lars Jørgen Grønbjerg
  • Fotograf: Lars Jørgen Grønbjerg
    Foto: Lars Jørgen Grønbjerg
  • Fotograf: Allan Kristoffersen
    Foto: Allan Kristoffersen

Atlas

: Stor Andemad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stor Andemad er en flydeplante, som består af en bladplade med underhængende rodtråde.

Bladpladen er 4-8 mm og cirkulær til svagt oval. Der er 5-15 rodtråde i en dusk under bladpladen. Bladpladen er gulgrøn på oversiden og ofte rødlig på undersiden.

Blomster er meget sjældne.

Stor Andemad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Olsen

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: På nært hold kan den ikke forveksles med andre arter af andemad, da den har flere rodtråde, hvor de andre højst har en. På nogen afstand kendes den ret let fra Liden Andemad, som den ofte vokser sammen med, på det tydeligt større løv. Fra Tyk Andemad kendes den på afstand på den mere bleggrønne farve.

Udbredelse

: Almindelig i det meste af landet, især på Sjælland, mindre almindelig i Vest- og Nordjylland.
Stor Andemad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stor Andemad kan ses det meste af vækstsæsonen, men kulminerer (qua sin kraftige vegetative formering) i juli-august; hen på efteråret aftager den vegetative formering.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Andemad baseret på Naturbasens observationer:
Stor Andemad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Andemad - månedlig fordeling

Biologi

: Flydeplante, der vokser i næringsrige småsøer og grøfter. Blomstring er sjælden, men den vegetative formering er meget effektiv og hurtig.

Undertiden vokser planterne i mindre grupper stammende fra et oprindeligt individ. Men især hen på sommeren kan Stor Andemad helt dække vandfladen af mindre søer og ligge i tykker "kager" eller tæpper, der opfylder store dele af vandsøjlen.

Levested

: Stor Andemad vokser i næringsrige søer og grøfter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danske Vanplanter (Miljøstyrelsen, ligger på Internettet) og har fine detailbeskrivelser af vandplanter:

www2.mst.dk...87-503-8378-7.pdf

Desuden Danmarks Vilde Planter (Skytte Christiansen).

De senest indberettede arter i Naturbasen: