Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen

Svær at bestemme!

Der ønskes close-up foto af både under og overside. Papillerne på oversiden er stort set af samme størrelse og ikke som hos Liden Andemad, hvor de to yderste er størst. Undersiden med rødfarvning i det mindste omkring rodfæstet.

Atlas

: Rød Andemad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten har en oval bladplade, der normalt ikke er mere end 2-4 mm stor og på oversiden har den en langsgående forhøjning (ryg), der er forsynet med en række papiler (forhøjede punkter). Undersiden er forsynet med én rod, og planten flyder på vandoverfladen med roden frit hængende ned. Planten er mørk grøn, men kan, især når den får meget lys, blive noget rødfarvet på oversiden. Bladpladen er forsynet med tre nervestrenge, der udgår fra rodens befæstelsespunkt og strækker sig frem mod plantens top (nervestrengene kan ses ved gennemlysning).
Rød Andemad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Variation

: Ingen

Forveksling

: Planten ligner meget Liden Andemad (Lemna minor), men kan kendes på den lidt mørkere farve og den ophøjede ryg med rækken af papiller.

Udbredelse

: Planten er formentlig temmelig almindelig i Danmark, men er nok overset på grund af forveksling med Liden Andemad
Rød Andemad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Andemad baseret på Naturbasens observationer:
Rød Andemad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Andemad - månedlig fordeling

Biologi

: Arterne i slægten Lemna er, som de øvrige arter i Andemad-gruppen, stærkt reducerede planter, der hverken har egentlige blade eller stængel, men hele planten består bare af en løvplade og som kendetegn for slægten Lemna, en enkelt rod. Endvidere har slægten to poser, hvori der dannes adventivplanter, en på hver side i kanten af plantens nedre ende. Når planterne på den måde deler sig ved knopskydning, vil de nye planter ofte blive hængende sammen med moderplanten og derved danne en klynge af planter. Planten kan blomstre med en simpel blomst, som sidder i samme poser, som adventivplanterne dannes i - blomsten består bare af to støvblade og et støvfang, blomstring sker dog sjældent.

Om efteråret vil planten danne nogle specielle adventivplanter (overvintringsknopper, (turioner, heraf navnet)), der er mindre og mere mørke end om sommeren. Disse indeholder meget stivelse, og synker til bunds, hvor de overvintrer.

Levested

: Rød Andemad lever i stillestående vand på overfladen af søer og damme.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: