Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Karin Jensen
  Foto: Karin Jensen
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Thomas Thelle
  Foto: Thomas Thelle

Kendetegn

: Ovale, hvælvede skaller med tydelige flade radiærribber på ydersiden af skallen. Ribberne er besat med fine tværlister, der dog kan være slidt helt eller delvist ned. På indersiden af skallen ses to ovale, næsten lige store mærker efter lukkemuskler, forbundet med en lang buet streg (mærket efter kapperanden). Op til 5 cm, men er typisk noget mindre. Skallerne er hvide eller svagt gullige.
Almindelig Hjertemusling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Dahlgaard

Forveksling

: Store individer kan kun forveksles med brakvandshjertemuslingen (Cerastoderma lamarckii). Hos denne er skallerne dog mere skæve og også betydeligt mere hvælvede (ses bedst, hvis man har to sammenhængende skaller). Hængselbåndets længde varierer også. Hos den almindelige hjertemusling er det 4-5 gange så langt som bredt. Hos brankvandshjertemuslingen er det kun omkring 2 gange så langt som bredt.

Små individer kan forveksles med en række mindre arter hjertemuslinger, først og fremmest stribet hjertemusling (Cardium fasciatum) der dog har små torne på de forreste og bageste ribber, og lille hjertemusling (Cardium minimum) hvis skal er næsten cirkelrund.

Udbredelse

: Vidt udbredt og almindelig fra Nordsøen til ind i den vestlige Østersø.
Almindelig Hjertemusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Opskyllede skaller kan ses når som helst. Levende individer ses kun sjældent, da de som regel lever nedgravet i bunden, men man kan dog, typisk på steder hvor der er stor tidevandsforskel, finde de to åbninger fra ånderørene i sandet - de ligner nærmest et lille otte-tal.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Hjertemusling baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Hjertemusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Hjertemusling - månedlig fordeling

Biologi

: Lever nedgravet i bunden lige under overfladen. Lever af småpartikler som den filtrer fra åndingsvandet, der hele tiden pumpes ind gennem de to korte ånderør. Er ret bevægelig i levende live.

Levested

: Bunddyr, der foretrækker sandbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Cambell & Nicholls: The Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe, Hamlyn 1988

Køie, Kristiansen og Weitemeyer, Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen, Danske havmuslinger, Natur og Museum 2, 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: