Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas

Kendetegn

: Lang, flad tynd skal, der er let at kende på sine tydelige koncentriske ribber og den kraftige køl, der går fra umbo og skråt bagud til bagenden, der er skråt afskåret som om en bid af skallen er klippet af. Op til 5 cm lang, men som regel lidt mindre. Skallerne er hvidlige til rødbrune med en ret mat og ru overflade, der minder om Sandmuslingens (Mya arenaria). Skallens kanter har som regel et tydeligt brunligt periostrakumlag.

Forveksling

: Skallens kraftige køl betyder, at Kølet sandmusling ikke kan forveksles med andre danske muslinger.

Udbredelse

: Vidt udbredt fra Nordsøen og ind gennem Kattegat til det nordlige Øresund. Findes ikke længere sydpå, da den ikke bryder sig om brakvand.
Kølet Sandmusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Opskyllede skaller kan ses hele året, men de levende dyr ses som regel kun af dykkere eller fiskere, da dyrene foretrækker vanddybder fra omkring 15 m og dybere.

Tidsmæssig fordeling

af Kølet Sandmusling baseret på Naturbasens observationer:
Kølet Sandmusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kølet Sandmusling - månedlig fordeling

Biologi

: Ret aktiv musling, der takket være sin meget store fod kan lave lange spring. Den lever som andre muslinger af organiske partikler i vandet og bundmaterialet.

Levested

: Foretrækker et ret groft bundmateriale, gerne blandet med sand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Køie, Kristiansen & Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen, Danske Havmuslinger, Natur og Museum 23(2), 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: