Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karl Kjærgaard
    Foto: Karl Kjærgaard
  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter
  • Fotograf: Thomas Juul-Heider
    Foto: Thomas Juul-Heider

Kendetegn

: Hvide til gullige eller brunlige hvælvede skaller, skævt ovale med ret kraftige flade radiære ribber. To sammenhængende skaller set fra hængselsiden har nærmest samme omrids som en citron. Set udefra er hængselbåndet kun omkring dobbelt så langt som bredt. Skallen kan blive op til 5 cm bred.
Lamarcks-Hjertemusling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karl Schlichter

Variation

: Små individer er typisk mere brunlige end store individer, der lever nedgravet i sandet.

Forveksling

: Kan forveksles med den almindelige hjertemusling, der dog har et mere symmetrisk ovalt omrids, mindre hvælvede skaller, og et hængselbånd, der typisk er mindst fire gange så langt som det er bredt.

Udbredelse

: Vidt udbredt i danske farvande, er som navnet antyder først og fremmest knyttet til brakvand, men da den kan tåle høje saltholdigheder findes den stort set overalt i de danske farvande fra Nordsøen og ind gennem de danske farvande hele vejen til Ålandsøerne mellem Sverige og Finland. Da den almindelige hjertemusling også i en vis udstrækning kan tåle brakvand, finder man ofte de to arter sammen.
Lamarcks-Hjertemusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Opskyllede skaller kan i princippet ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Lamarcks-Hjertemusling baseret på Naturbasens observationer:
Lamarcks-Hjertemusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lamarcks-Hjertemusling - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af at filtrere havvandet for spiselige partikler.

Levested

: Unge individer klatrer rundt mellem fastvokset tang og alger ved hjælp af deres lange, spidse fod, mens ældre dyr typisk sidder nedgravet i bunden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Cambell & Nicholls, The Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe, Hamlyn 1988

Køie, Kristiansen og Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen, Danske havmuslinger, Natur og Museum 23(2), 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: